Dansk English Deutsch Español Login
Foder automater
Programstyret Foderautomat

• Styring af 15 foderautomater – uafhængigt af hinanden
• Indstilling af alle foderautomater fra 0 til 1440 udfoderringer pr. døgn
• Programmering til daglig opdatering af foder i takt med forventet tilvækst.
• Daglig rapportering af fiskemængde, foderforbrug og tilvækst i hvert bassin.
• Muligheden for programmering af hvilepauser.
• Boksens display er med dansk tekst.

TORP Fodersystem

Omkostningsbesparende, miljøvenlig, let at betjene.

• Optimal foderudnyttelse – intet spild.
• Stor doseringsnøjagtighed – ned til 1 gram pr. udfoderring – med 0,6 og 1 mm granulat.
• Let omstilling, som sikker en optimal tilvækst.
• Stor foderbesparelse giver mindre miljøforurening.
• Kortere vækstperiode.
• Lavere rensningsomkostninger.
• Optimal udnyttelse af bassinkapacitet.

VIGTIGT

Foderbeholderen må aldrig løbe tør for foder. Dette medfører, at opdateringen af foderforbrug og tilvækst bliver ukorrekt, da computeren ikke kan ”se”, om der er foder i beholderen.